logo-ratenicka-vcele-mini

 

 

L’association  « Ratenická včela » (L’abeille de Ratenice) est présente dans le petit village de Ratenice en Bohême Centrale – 50km à l’est de Prague (République Tchèque).

 

L’association s’occupe : des recherches historiques du village, de la protection de l’environnement, de la création de paysage, de l’éducation et intégration des habitants pour améliorer le village.

Depuis 2005 les membres et volontaires de l’association ont planté plus de 300 arbres, et ont organisé plusieurs expositions, réunions et conférences.

En 2012 « La crèche des apiculteurs de Ratenice » a été présentée au 100éme  anniversaire de la fondation de la société des apiculteurs comme la première et unique crèche d’apiculteurs du monde.

En Novembre 2013, après 3 ans de travail, l’association a « ouvert » le musée virtuel de Ratenice qui compte parmi les plus grands musées villageois virtuels du monde et présente plus de 800 objets. Le musée sert aux habitants à conserver l’histoire de leur village et aussi aux étudiants et chercheurs comme la source première de renseignements sur la vie rurale en Bohême Centrale.

L’adresse du musée est : http://ekomuzeum.ratenice.cz/

« La crèche des apiculteurs de Ratenice » (en tchèque Ratenický včelařský betlém) créée en 2012 par Petr Liebscher (1971).

C’est l’unique crèche au monde orientée vers l’apiculture traditionnelle qui visualise les travaux des apiculteurs.

Partie intégrante de la crèche, la chanson de Noël de Ratenice a été écrite à Noël 2011 par les membres de l’association. La chanson est présentée dans le clip vidéo de la crèche.

Lien photos et vidéo.

 

VERSION TCHEQUE/

Občanské sdružení Ratenická včela působí v malé obci Ratenice ve Středočeském kraji – 50 km východně od Prahy. Zabývá se zkoumáním historie obce, ochranou životního prostředí a formováním krajiny, vzděláváním a „vtahováním“ občanů do zlepšování obce. Od roku 2005 členové a příznivci Ratenické včely vysadili více než 300 stromů, zorganizovali několik výstav, workshopů a seminářů. Sdružení v roce 2012 vydalo „Ratenický včelařský betlém“ a to u příležitosti 100. výročí založení včelařského spolku. Tento betlém je jediným včelařským betlémem na světě. V roce 2013, po 3 letech práce, Ratenická včela „otevřela“ virtuální muzeum obce Ratenice, které patří k největším internetovým virtuálním muzeím na světě (je zde shromážděno více než 800 předmětů). Muzeum slouží nejen obyvatelům obce pro zachování „paměti“ obce, ale také studentům a badatelům jako primární zdroj informací o venkovském životě ve středních Čechách. Adresa muzea je: http://ekomuzeum.ratenice.cz/
„Ratenický včelařský betlém“ byl vytvořen v roce 2012 Petrem Liebscherem (1971). Je to jediný betlém na světě, který se zabývá tradiční včelařskou tématikou a ukazuje obrazy ze života včelaře.
Nedílnou součástí betlému je vánoční ratenická koleda, jenž byla napsána členy sdružení na Vánoce 2011. Vánoční koledu si lze poslechnout na videoklipu betlému na youtube.com – Ratenický včelařský betlém